Beroende på vilken del av världen du ska flytta till, varierar möjligheterna att finna sysselsättning på stationeringsorten.  På vissa orter är valmöjligheterna många, medan utbudet på andra orter är betydligt smalare och du får inrikta dig på distansstudier, volontärarbete eller satsa på en hobby.  Det är en fördel att redan innan ni flyttar undersöka hur möjligheterna ser ut på just din stationeringsort så att dina förväntningar ligger på rätt nivå.

Genom stationsrapporten och kontakt med ambassadens kontaktperson för medföljarfrågor eller annan tjänsteman på ambassaden kan du redan på förhand få fram information om arbetsmöjligheter, studier eller annat.  Ett annat tips är att kontakta andra medföljare på orten eller med tidigare erfarenhet från orten.

Nätverk för expats
Om du inte redan tidigare är med i Internations så kan det vara värt att undersöka om de har en grupp för expats på just din stationeringsort – www. internations.org – Expatriate Community for Expats worldwide. Genom Internations kan du bl a träffa nya vänner, nätverka, få del av information samt delta i olika aktivieter – sport, kultur etc – som de anordnar.