Kontaktpersoner Stockholm

Medföljarhandläggare UD P P
Katarina Fried tel. 08-405 24 99
[email protected]

Besöksadress  Malmtorgsgatan 3, plan 4, Stockholm
Postadress Utrikesdepartementet, 103 39 Stockholm

Pensionsfrågor UD P STAB
Monica Hellqvist tel.08-405 5238
[email protected]

Personalkonsulenterna på UD
Hanna Klum tel. 08-405 1659, 070-549 66 59
[email protected]

Maria Blom tel 08-405 3110, 070-344 73 82
[email protected]

Språkutbildning för medföljare inför utlandsstationering  UD P UTV
Allmän rådgivning
Karin Serenander tel. 08-405 3621
[email protected]

Flyttningar UD FAST
Michael Malmby tel.08-405 5307
[email protected]

RK/UD-Sida Läkarmottagning

För besök på mottagningen är tidsbokning obligatorisk. Vid kontakt med läkarmottagningen, som kan ske via telefon, e-post, fax eller brev, ska du alltid uppge personnummer.
Mottagningen är öppen vardagar kl 08.30-16.00 (lokal svensk tid). Under övrig tid upprätthålls beredskapstjänst som nås via tjänstgörande sjuksköterska.

Adress: Cityakuten, Holländargatan 4, 1 tr., 111 36 Stockholm

Telefon: 010-601 03 10 (mottagning och beredskapstelefon)
Telefax: 010-601 01 97
E-post: [email protected]

Konsultationsläkare Anna Ulgemo, Carl Granert
Sjuksköterskor Meta Bolinder, Catharina Rizell, Asta Öqvist
Läkarsekreterare Barbro Lundin