Hälsoundersökning inför utlandsstationering

Utrikesförvaltningens tjänstemän har rätt att i samband med utlandsstationering genomgå hälsoundersökning. Denna förmån gäller även medföljande familjemedlem (make/sambo och barn) inför utresa och på tjänstemannens stationeringsort. Undersökningen ska i första hand genomföras på RK/UD-Sida läkarmottagning inför utresan. Vid vistelse utanför Stockholms-området kan undersökningen, efter remiss från konsultationsläkaren, även utföras av annan läkare, till exempel vid någon av landets infektionskliniker. Hälsoundersökningen bör göras i god tid före utlandsstationeringen.

Till RK/UD-Sida läkarmottagning kan man också vända sig för konsultation vid sjukdom eller misstänkt sjukdom. Läkarmottagningen har störst belastning under sommarmånaderna. Det är därför lämpligt att om möjligt beställa tid för undersökning under perioden oktober-april. Vid kontakt med läkarmottagningen, som kan ske via telefon, e-post, fax och brev, ska du alltid uppge personnummer.

Vaccinationer

Konsultationsläkarna föreslår de vaccinationer som behövs och utför dessa kostnadsfritt för dig och din familj. Dina vaccinationer ska ske i god tid före utresan, särskilt inför resa till Afrika, Asien och Sydamerika. Ta med det gula vaccinationskortet.

RK/UD-Sida läkarmottagning

För besök på mottagningen är tidsbokning obligatorisk. Vid kontakt med läkarmottagningen, som kan ske via telefon, e-post, fax eller brev, ska du alltid uppge personnummer.
Mottagningen är öppen vardagar kl. 08.30-16.00 (lokal svensk tid). Under övrig tid upprätthålls beredskapstjänst som nås via tjänstgörande sjuksköterska på telefon +46 10 601 03 10.

Adress Cityakuten, Holländargatan 4, 1 tr., 111 36 STOCKHOLM
Telefonnummer 010 – 601 03 10 (mottagning och beredskapstelefon)
405 5398 (via RK), 698 5528 (via Sida)
Telefax 010 – 601 01 97
E-post [email protected]
Hemsida www.cityakuten.se/halsoundersokning-och-intyg
Konsultationsläkare Anna Ulgemo, Carl Granert
Sjuksköterskor Meta Bolinder, Asta Öqvist, Catharina Rizell, Anne Stohne
Läkarsekreterare Barbro Lundin