Hyr ni en personalbostad är det viktigt att kontakt tas med UD P P, Jenny Wigh, så snart din make/maka/sambo har fått besked om förflyttning.

Den service till medarbetarena som tidigare funnits rörande stöd och information kopplad till andrahandsuthyrning upphörde från och med 1 maj 2015. De som vill hyra ut eller hyra i andra hand hänvisas till aktörer på den privata marknaden.

Kontakta din hyresvärd/bostadsrättsförening och begär tillstånd till andrahandsuthyrning.  Innan andrahandsuthyrningen påbörjas, och om den ska pågå i mer än två år, bör ni skriva en överenskommelse med andrahandshyresgästen om att denne avstår från besittningsskyddet. Information om andrahandsuthyrning finns på Hyresnämndens webbplats, http://www.hyresnamnden.se/

Tänk på att det är viktigt att ha någon form av boendemöjlighet i Stockholm under den tid som du är utlandsstationerad. Ersättning för hotellkostnad kan nämligen ej påräknas av arbetsgivaren i samband med Stockholmsvisit i privat angelägenhet.