Medföljandetillägg 2017

Högstbelopp (kr/mån) för medföljandetillägg är 13 066 kr under 2017. I 11 kap 21 § Inkomstskattelagen regleras skattefrihet för ersättning eller förmån som avser ”medföljandetillägg för make, maka eller sambo som på grund av stationeringen går miste om egen förvärvsinkomst till den del tillägget inte överstiger en tolftedel av tre och ett halvt prisbasbelopp per …

Läs mer →