För dig som ska vara medföljare till en statligt utsänd tjänsteman innebär utlandsstationeringen en större omställning än för din make/maka/sambo som blir utsänd och därmed fortsätter att arbeta.

Du bör informera dig om hur utlandsvistelsen påverkar frågor som rör socialförsäkring och sjukpenninggrundande inkomst (SGI), pension, folkbokföring, arbetslöshetsförsäkring mm. Likaså är det viktigt att ta reda på vad som gäller för hälsa/sjukvård inför och under utlandsvistelsen. Den utsände tjänstemannen och medföljande familjemedlemmar täcks av försäkringar som tecknats av arbetsgivaren. Tänk på att du kan behöva komplettera med privata försäkringar. I brev till dig som ska bli medföljare till en UD-tjänsteman finns en sammanställning av de viktigaste delarna. Mer utförlig information kan du hitta på den här webbplatsen eller få genom kontakt med medföljarhandläggaren på UD P STAB.