Vid medföljarföreningen SAK:s årsmöte den 28 augusti presenterades ”SAK-kunskap 2013″ som fått den mycket passande titeln ”Med flaggan i bagaget”.

Boken är skriven av medföljare med lång erfarenhet och ur innehållet kan bl a nämnas; före avresan, diplomatlivet, till en ny värld, barnen, vett och etikett samt hemkomsten. Uppdateringen inkluderar reflektioner om diplomatlivet från sex medföljare som har varit utomlands i många år och ett nytt kapitel på engelska – ”Sweden for newcomers”.

Pris för boken är 175 kr för SAK-medlemmar och 250 kr för icke-medlemmar. Beställning görs hos SAK-föreningen på mailadress [email protected].

MFIBcoverA