Med flaggan i bagaget – handboken SAK-kunskap i ny reviderad utgåva!

Vid medföljarföreningen SAK:s årsmöte den 28 augusti presenterades ”SAK-kunskap 2013″ som fått den mycket passande titeln ”Med flaggan i bagaget”. Boken är skriven av medföljare med lång erfarenhet och ur innehållet kan bl a nämnas; före avresan, diplomatlivet, till en ny värld, barnen, vett och etikett samt hemkomsten. Uppdateringen inkluderar reflektioner om diplomatlivet från sex …

Läs mer →

Försäkringskassans bedömning av socialförsäkringstillhörighet vid stationering i EU/EES/Schweiz – ny praxis

Försäkringskassan beslutar om socialförsäkringstillhörighet under utlandsstationering för statligt utsända och deras medföljande familjemedlemmar. Försäkringskassan har nyligen ändrat sin praxis när det gäller stationering i EU-/EES-land/Schweiz. Detta innebär att de gör sin bedömning baserat på EU-förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och att socialförsäkringsbalkens särregel för statsanställda inte är tillämplig. Den utsände fortsätter att tillhöra svensk socialförsäkring …

Läs mer →

Folkbokföringslagen får ny lydelse per 2014-01-01

Från 2014-01-01 får Folkbokföringslagen ny lydelse. Huvudregeln blir att barn som föds utom landet i normalfallet ska folkbokföras först om barnet flyttar till Sverige och om kraven för folkbokföring då är uppfyllda. Särregeln för utsända justeras, vilket innebär att det inte längre är någon skillnad mellan utsända män och kvinnor. Barn som föds utom landet vars …

Läs mer →