• Spouses.nu    Arvfurstens palats

  • Spouses.nu    Stockholms slott

  • Spouses.nu    Grand Hotel

Medföljandetillägg 2017

Högstbelopp (kr/mån) för medföljandetillägg är 13 066 kr under 2017. I 11 kap 21 § Inkomstskattelagen regleras skattefrihet för ersättning eller förmån som avser ”medföljandetillägg för make, maka eller sambo som på grund av stationeringen går miste om egen förvärvsinkomst till den del tillägget inte överstiger en tolftedel av tre och ett halvt prisbasbelopp per …

Läs mer →

Brev till dig som ska bli medföljare till en UD-tjänsteman

För dig som ska vara medföljare till en statligt utsänd tjänsteman innebär utlandsstationeringen en större omställning än för din make/maka/sambo som blir utsänd och därmed fortsätter att arbeta. Du bör informera dig om hur utlandsvistelsen påverkar frågor som rör socialförsäkring och sjukpenninggrundande inkomst (SGI), pension, folkbokföring, arbetslöshetsförsäkring mm. Likaså är det viktigt att ta reda på vad som gäller för hälsa/sjukvård inför och …

Läs mer →

För dig som har en IB-examen och vill plugga vidare i Sverige

På antagning.se finns information om vad som gäller för grundläggande behörighet, särskild behörighet, meritpoäng och dokumentation för den som har en IB-examen och vill söka vidare till universitet eller högskola i Sverige. Informationen finns både på svenska och engelska. Antagning.se är webbplatsen där du anmäler dig till utbildningar vid Sveriges universitet och högskolor. Anmälningstjänsten låg tidigare på …

Läs mer →

Med flaggan i bagaget – handboken SAK-kunskap i ny reviderad utgåva!

Vid medföljarföreningen SAK:s årsmöte den 28 augusti presenterades ”SAK-kunskap 2013″ som fått den mycket passande titeln ”Med flaggan i bagaget”. Boken är skriven av medföljare med lång erfarenhet och ur innehållet kan bl a nämnas; före avresan, diplomatlivet, till en ny värld, barnen, vett och etikett samt hemkomsten. Uppdateringen inkluderar reflektioner om diplomatlivet från sex …

Läs mer →

Försäkringskassans bedömning av socialförsäkringstillhörighet vid stationering i EU/EES/Schweiz – ny praxis

Försäkringskassan beslutar om socialförsäkringstillhörighet under utlandsstationering för statligt utsända och deras medföljande familjemedlemmar. Försäkringskassan har nyligen ändrat sin praxis när det gäller stationering i EU-/EES-land/Schweiz. Detta innebär att de gör sin bedömning baserat på EU-förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och att socialförsäkringsbalkens särregel för statsanställda inte är tillämplig. Den utsände fortsätter att tillhöra svensk socialförsäkring …

Läs mer →

Folkbokföringslagen får ny lydelse per 2014-01-01

Från 2014-01-01 får Folkbokföringslagen ny lydelse. Huvudregeln blir att barn som föds utom landet i normalfallet ska folkbokföras först om barnet flyttar till Sverige och om kraven för folkbokföring då är uppfyllda. Särregeln för utsända justeras, vilket innebär att det inte längre är någon skillnad mellan utsända män och kvinnor. Barn som föds utom landet vars …

Läs mer →